We protect crop

Over ons bedrijf

UPL Benelux B.V., gevestigd in Oosterhout (NB) is een dochtermaatschappij van United Phosphoros Limited (UPL), dat is gevestigd in Mumbai, India.

UPL is een van ‘s-werelds grootste generieke gewasbeschermingsmiddelenbedrijven. UPL is wereldwijd actief op het gebied van onderzoek, productie, marketing, verkoop en distributie van gewasbeschermingsmiddelen, zaden en industriële chemicaliën.

Meer informatie is te vinden op www.uplonline.com

Waarom wij?

UPL Benelux B.V., voorheen AgriChem B.V., heeft uitgebreide ervaring en een lange historie op het gebied van de ontwikkeling en registratie van gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw in onder meer de Benelux.

Vanaf januari 2015 opereren wij onder de naam UPL Benelux B.V. Dankzij onze diepgaande kennis van teelten, onkruiden, plagen en plantenziekten in de Benelux gecombineerd met de innovatiekracht van een mondiaal bedrijf als UPL, zijn wij uw ideale partner op het gebied van gewasbescherming.

TOEKOMST

Gewasbeschermingsmiddelen en de productie daarvan zijn constant in ontwikkeling door nieuwe wetenschap en verbeterde kennis van het milieu. UPL Benelux B.V. volgt deze veranderingen op de voet. Daardoor bevindt ons assortiment zich in een continu proces van vernieuwing en verbetering.

Nieuwe generaties van producten  zorgen bijvoorbeeld voor minder residuen. Verbeterde samenstellingen beperken de benodigde hoeveelheden actieve stof tot een minimum, terwijl de effectiviteit van de middelen maximaal is.

Wij blijven onze portfolio verbreden door te investeren in productieprocessen, mensen en opleidingen. Dit verzekert ons op de lange termijn van topkwaliteitproducten. Zo willen wij de verwachtingen van onze klanten op het gebied van kwaliteit en prestaties blijven overtreffen.

beltsville_maryland_field