Vrijstelling Brabant Slakkendood najaar 2014

Na een uitzonderlijke zachte winter en zeer natte zomer is op dit moment de populatie slakken op veel percelen zeer groot. Ook op gronden die normaal niet gevoelig zijn voor slakkenschade vinden we nu veel slakken.

Zeker in pas gezaaid graszaad, koolzaad of wintergranen doen slakken veel schade door het zaad aan of op te vreten. Voer dus een controle uit op percelen die de komende periode ingezaaid worden.

Dit najaar is er nogmaals een vrijstelling voor het gebruik van Brabant Slakkendood tot 31 december 2014 in de teelt van granen, graszaad en koolzaad. Dit zijn de voorwaarden voor de vrijstelling:

  • Periode 1 september 2014  t/m december 2014
  • Alleen op kleigrond met een afslibbaarheid van 25% of meer
  • Dosering Brabant Slakkendood  7 kg/ha per toepassing
  • Maximaal 2 toepassingen per teelt
  • Bij veel slakken is een herhaling  van de toepassing na ongeveer 2 weken noodzakelijk
  • Alleen in granen, graszaad en koolzaad

Zorg zeker bij een hoge slakkendruk voor een tijdig toepassing  van Brabant Slakkendood. Het strooien van Brabant Slakkendood  op de dag van zaaien of zelfs een preventieve toepassing vlak voor zaaien kan aan te raden zijn.

Ook een goede verdeling met een juist afgestelde strooier is belangrijk voor een goed resultaat.