Toelating Brabant Amitrol Vloeibaar wordt 30 september 2016 ingetrokken.

Helaas is de actieve stof amitrol niet opnieuw geplaatst op de Annex 1 lijst in Europa. Dit betekent dat de toelatingen van alle amitrol bevattende middelen zullen gaan vervallen. De toelating van Brabant Amitrol Vloeibaar13332 N wordt per 30 september 2016 ingetrokken door het CTGB.

De aflever- en uitverkooptermijn voor de GBM handel eindigt dus op 30 september 2016.

Voor de teler en eindgebruiker geldt een opgebruiktermijn tot 30 september 2017.

Wilt u meer informatie over de toelating Brabant Amitrol Vloeibaar kunt u contact opnemen met:

UPL Benelux B.V.

Team UPL Benelux:

Edwin Nederveen

Marcel van Doorne

Jeroen Voorbraak

Tel: 0162-408900

www.uplbenelux.nl