Resistentie management graanfungiciden actueel

Afgelopen winter hebben we in onze winterlezing aandacht besteedt aan resistentie-management bij de inzet van graanfungiciden. In tarwe voor de bestrijding van septoria hebben we UPL-Chlorothalonil en Penncozeb DG (75% Mancozeb) als Multisite Protection Fungicide gepositioneerd in T0 en T1.

Om de toepassing van UPL-Chlorothalonil en Penncozeb DG in wintertarwe verder te onderbouwen onder Nederlandse omstandigheden zijn dit jaar door ons een aantal proeven aangelegd waar de verschillen tussen wel en geen T0 bespuiting met een Multisite Protection Fungicide nu goed zichtbaar worden.

In het Engelse vaktijdschrift Famers Weekly stond in April 2014 het onderstaande artikel dat we bij u onder de aandacht willen brengen. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken belicht over de ontwikkeling van SDHI-resistenties (netvlekkenziekte bij gerst geconstateerd!) bij graanschimmels.

Penncozeb DG 2 kg/ha of UPL-Chlorothalonil 1,5 L/ha kunnen tot aan de bloei(verschijnen aar; T2 tot T3) ingezet of toegevoegd worden aan een fungicidebespuiting in tarwe.

http://news.agropages.com/News/NewsDetail—12092-e.htm