Bespuiting wintertarwe

TO BESPUITING WINTERTARWE MET PENNCOZEB® DG OF tridex® DG VOOR EEN SCHONE START!

NU IS HET MOMENT OM IN TARWE DE EERSTE BESPUITING TEGEN GELE ROEST EN SEPTORIA UIT TE VOEREN.

Proeven hebben uitgewezen dat tarwetelers door een T0 (einde uitstoeling, begin strekking) bespuiting met PENNCOZEB® DG 2,0 KG/ha OF TRIDEX® DG 2,0 KG /ha hun tarwegewas een schone start geven. Deze schone start is noodzakelijk om in de latere stadia T1 (BBCH 32) Septoria en Gele roest voldoende te kunnen bestrijden.

Zes belangrijke redenen voor een T0 bespuiting met PENNCOZEB® DG of TRIDEX® DG:

  1. De dosering 2,0 kg/ha PENNCOZEB DG of TRIDEX DG geeft altijd een preventieve en sporendodende werking tegen gele roest.
  2. Ook geeft 2,0 kg/ha PENNCOZEB DG of TRIDEX DG 2 weken bescherming tegen het naar boven opspatten en daardoor uitbreiden van de Septoria aantasting.
  3. In Zuid-Engeland zijn afgelopen winter door Rothamsted Research 2 gemuteerde Septoria isolaten gevonden die een middelmatige tot hoge resistentie laten zien tegen SDHI fungiciden. Door voldoende mancozeb in te zetten in T0 krijgen resistente isolaten van Septoria minder kans om zich te ontwikkelen.
  4. PENNCOZEB DG of TRIDEX DG bevatten 75% mancozeb. Bij een dosering van 2,0 kg/ha PENNCOZEB DG of TRIDEX DG geeft u ook 300 gram mangaanvoeding per ha. Deze mangaanvoeding is in het vroege voorjaar erg belangrijk voor tarwe onder koude weersomstandigheden en bij een hoge pH.
  5. Naast 2,0 kg/ha PENNCOZEB DG of TRIDEX DG kunt u ook kiezen voor 3,0 L/ha PENNCOZEB® SC of MASTANA® SC. Deze vloeibare mancozeb formuleringen bevatten mancozeb 500 g/l.
  6. Mancozeb bevattende middelen kunnen eenvoudig toegevoegd worden aan de meeste onkruidbestrijdingsmiddelen in tarwe of aan de halmverkorter UPL CCC 750.

Doseringsadvies mancozeb fungiciden in wintertarwe:

Product Dosering/ha Aantal toepassing per seizoen Minimum interval dagen
Penncozeb® DG 2,0 kg 3 10-14
Tridex® DG 2,0 kg 3 10-14
Penncozeb® SC 3,0 – 4,8 L 2 10-14
Mastana® SC 3,0 – 4,8 L 2 10-14

 

Deze mancozeb bevattende middelen mogen ingezet worden vanaf einde uitstoeling tarwe (BBCH30) tot begin bloei (BBCH 61).Bij voorkeur een interval aanhouden tussen T0 en T1 fungicide bespuiting in tarwe van minimaal 14 dagen.

Heeft u  vragen over de inzet mancozeb in tarwe neem dan gerust contact met ons op.