Asulam 120 dagen tijdelijke vrijstelling 2017

Wij zijn blij dat wij wederom, mede dankzij gezamenlijke inspanningen van een aantal instellingen uit de teeltsectoren, u mogen melden dat het ministerie van Economische Zaken onlangs een tijdelijke vrijstelling heeft verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078 N) in diverse teelten voor 2017:

Agrichem Asulam 2 mag in 2017 volgens het onderstaande Wettelijk Gebruiksvoorschrift 120 dagen ingezet worden ter bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden:

Let op in spinazie is de eenmalige toepassing voor opkomst weer toegestaan per teeltcyclus! 

asulam tabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient bij toepassing van Agrichem Asulam 2 in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

  • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte apparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;
  • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;
  • overdekte beddenspuit.

 De 120 dagen vrijstelling voor Agrichem Asulam 2 is van kracht gedurende de volgende perioden:

asulam tabel 2

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over de 120 dagen regeling of over toepassing van Agrichem Asulam 2 neem dan contact op met:

Team UPL Benelux:

Edwin Nederveen

Marcel van Doorne

Jeroen Voorbraak

Tel: 0162-408900

www.uplbenelux.nl