Verhoging toepassingsfrequentie in Cichorei, Witlof en Uien Brabant Chloor IPC 5134N

Op 18 december jl. heeft het CTGB een wijziging in de toepassingsfrequentie verleent aan Brabant Chloor IPC vlb. toelatingsnummer 5134N. Het gaat hier om een verhoging van het aantal toepassingen in een LDS systeem in witlof, cichorei. uien, sjalotten en knoflook.
Het aantal LDS toepassingen in deze teelten zien er nu als volgt uit:
Cichorei, Witlof: 0,5 – 1,0 L/ha: maximaal 8 toepassingen
Uien, sjalotten en knoflook: 0,5 – 1,0: maximaal 12 toepassingen