Uitbreidingen etiket Mission 200 SL® toegekend!

Wij zijn verheugd u te melden dat onze herbicide Mission 200 SL op donderdag 25 februari 2016 een aantal uitbreidingen ontvangen heeft.

De uitbreidingen die toegekend zijn betreffen de toepassing als herbicide in de teelt van uien, cichorei, aardbeien en sierteeltgewassen.

Mission 200 SL bevat de actieve stof diquat 200 g/l en wordt toegepast als afbrandmiddel tegen onkruiden tussen zaai en opkomst of als herbicide tussen de rij.

Deze uitbreidingen in de teelt van uien en cichorei van Mission 200 SL geven de telers dit voorjaar nog veel betere mogelijkheden om de teelt schoon te starten!

Wilt u meer informatie over Mission 200 SL kunt u contact opnemen met UPL Benelux B.V.:

Team UPL Benelux:

Edwin Nederveen

Marcel van Doorne

Tel: 0162-408900

www.uplbenelux.nl