T0 bespuiting wintertarwe met UPL Chlorothalonil of MANCOZEB noodzakelijk voor schone start T1!

Nu uit onderzoek van het Engelse HGCA gebleken is dat de curatieve werking van triazolen op septoria zeer beperkt geworden is, wordt het noodzakelijk om in wintertarwe een T0 bespuiting uit te voeren met UPL Chlorothalonil of MANCOZEB.

Proeven in 2013 en 2014 hebben uitgewezen dat tarwetelers door een T0 met UPL Chlorothalonil of MANCOZEB hun gewas een schonere start geven op T1.

Vier belangrijke redenen voor een T0 bespuiting met UPL Chlorothalonil of MANCOZEB:

  1. Een T0 bespuiting met een multisite fungicide zorgt ervoor dat Triazolen en SDHI-fungiciden in T1 hun preventieve werking kunnen laten zien.
  2. UPL Chlorothalonil of MANCOZEB geven altijd een preventieve en sporendodende werking op gele roest en septoria op T0 ongeacht temperatuur of groeiomstandigheden.
  3. De ontwikkeling van resistenties van schimmels voor SDHI-fungiciden wordt door de inzet van een Multi-Site fungicide geremd, waardoor we langer gebruik kunnen blijven maken van de SDHI fungiciden. Hiervoor kan UPL Chlorothalonil of MANCOZEB ook toegevoegd worden aan een T1 bespruiting.
  4. UPL Chlorothalonil of MANCOZEB kunnen eenvoudig toegevoegd worden aan de meeste onkruidbestrijdingsmiddelen in tarwe of aan een halmverkorting met Agrichem CCC 750.

Spuitschema’s met UPL Chlorothalonil en MANCOZEB zijn hierdoor bedrijfszeker en geven een bovengemiddeld rendement voor de tarweteler nu en in de toekomst.

Doseringsadvies Multi-Site fungiciden in wintertarwe:

Product Dosering/ha Aantal toepassing per seizoen Minimum interval dagen
UPL Chlorothalonil 1,5 L 2 21
Penncozeb DG 2,0 kg 3 10-14
Tridex DG 2,0 kg 3 10-14
Brabant Mancozeb Flowable 3,0 – 4,8 L 2 10-14
Mastana SC 3,0 – 4,8 L 2 10-14

-Stadium T0 is ongeveer einde uitstoeling tarwe (BBCH 28-30).

-Bij een grote aantasting van gele roest kan een curatief werkend middel toegevoegd worden aan een Multi-Site fungicide.

-Bij voorkeur een interval aanhouden tussen T0 en T1 van minimaal 14 dagen.

Heeft u nog behoefte aan meer informatie neem dan contact op met:

Marcel van Doorne
Technisch Commercieel Adviseur Benelux
m.vandoorne@uniphos.com

mobiel: 0031-622853082
kantoor:0031-162431931

www.uplbenelux.nl