Naamswijzigingen Producten UPL Benelux B.V.

Graag willen wij u informeren dat UPL Benelux BV voornemens is om met ingang van het volgende seizoen (2016) een aantal producten onder een andere merknaam op de markt te brengen.

Het betreft de volgende producten:

Oud Nieuw
Agrichem CCC 750 UPL CCC 750
Agrichem Diquat TUBER MISSION 200 SL
Agrichem Ethofumesaat/Fenmedifam WIZARD EC
Agrichem Fenmedifam EC ASTRIX EC
Agrichem Finy FINY SG
Agrichem Glyfosaat 2 ETNA PRO
Agrichem Kiemremmer 1% TUBERPROP 1%
Agrichem Kiemremmer HN TUBERPROP HN
Agrichem MCPA UPL MCPA
Agrichem Metamitron 700 BETTIX SC
Agrichem Pirimicarb UPL PIRIMICARB
Brabant Captan FW CAPTOR SC
Brabant Chloor IPC vlb. INTRUDER
Brabant Linuron FW DATURA
Brabant Mancozeb FW PENNCOZEB SC

Enige tijd geleden hebben wij ter voorbereiding van deze voorgenomen naamswijzigingen een verzoek hiervoor ingediend bij het CTGB. Het CTGB heeft inmiddels voor de meeste producten deze naamswijziging al doorgevoerd.

UPL CCC 750 en UPL MCPA, zullen in de loop van het jaar ook van naam veranderen, maar vooralsnog zijn voor deze producten de ouden namen nog van kracht.

UPL Pirimicarb is nu geregistreerd als “Treffer”, maar zal weldra omgedoopt worden tot UPL Pirimicarb.

Belangrijk voor u is dat product met een “oud” label uitverkocht en opgebruikt mag worden zonder een einddatum (ervan uitgaande dat ondertussen de toelating niet wijzigt).

Productie voor 2016 zal voorzien worden met een label met de nieuwe naam. Indien gewenst, kunnen wij u, op uw verzoek gelamineerde, A4 formaat, versies sturen van de tabel in deze mail om te verspreiden onder uw collega’s en / of telers.

Wij zullen in de komende weken de MSDS-en op onze website (www.uplbenelux.nl) aanpassen zodat beide merknamen op de MSDS terug te vinden zijn.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan mag u te allen tijde contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Voorbraak

UPL Benelux BV