Intrekking toelating Datura® 10372 N (linuron 500 g/l)

Tot onze spijt moeten we u melden dat de toelating van Datura® per 1 mei 2017 ingetrokken wordt.

De actieve stof linuron is onlangs op Europees niveau niet door de herregistratie-procedure gekomen.

Dit komt doordat linuron niet meer voldoet aan de huidige hoge veiligheidseisen die de Europese wetgeving stelt aan gewasbeschermingsmiddelen.

Het CTGB heeft hierdoor tot de volgende respijttermijnen voor Datura® (linuron 500 g/l) besloten:

Uiterlijke aflevertermijn handel Datura®: 30 april 2017

Uiterlijke opgebruiktermijn Datura® voor teler: 31 augustus 2017

Indien u nog vragen hebt over de intrekking van de toelating van Datura® neem dan gerust contact op met:

Team UPL Benelux:

Edwin Nederveen

Marcel van Doorne

Jeroen Voorbraak

Tel: 0162-408900

www.uplbenelux.nl