Devrinol 45 SC toepassing in kool en de nateelt tulpen

Vanaf januari 2014 is Devrinol 45 SC met de actieve stof napropamide toegelaten in Nederland als bodemherbicide voor planten in de teelt van kool(sluitkool, bloemkool, broccoli en spruitkool).

In 2014 heeft een groot aantal telers in de praktijk ervaring opgedaan met de toepassing van Devrinol 45 SC. Een aantal telers heeft zeer goede ervaring opgedaan met de toepassing van Devrinol 45 SC tijdens het planten in één werkgang.

 Doseringsadvies Devrinol 45 SC:
-Devrinol 45 SC 2,8 L/ha voor planten inwerken of

-Devrinol 45 SC 2,0 L/ha voor planten inwerken gevolgd door Butisan S 1,0 L/ha na planten.

 Nateelt tulpen:
Ook kwam afgelopen jaar regelmatig de vraag of nateelt tulpen na de toepassing Devrinol 45 SC veilig is.

Om deze vraag te beantwoorden hebben we op Proeftuin Zwaagdijk  in het najaar van 2013 vlak voor het planten van de tulpenbollen Devrinol 45 SC toegepast. In 2014 gaf dit geen nadelige effecten op de teelt/opbrengst van de tulpenbollen en ook geen nadelig effect tijdens de broei van de tulpen in februari 2015.

Deze proef geeft een goede eerste indicatie over de veiligheid van de toepassing Devrinol 45 SC in kool gevolgd door een nateelt tulpen.