Asulam 120 dagen vrijstelling

Wij zijn blij dat wij, mede dankzij gezamenlijke inspanningen van een aantal instellingen uit de sector, u mogen melden dat het ministerie een vrijstelling heeft verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078 N) in diverse teelten:

Toepassingsgebied Type toepassing Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing1 Max. aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Max. aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepas
singen in dagen
Spinazie (productieteelt)

onbedekte teelt

Voor-opkomst Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden 6 – 7,5 l/ha 1 per teeltcyclus 7,5 l/ha per teeltcyclus
Spinazie (zaadteelt) Voor-opkomst en/of na-opkomst Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden 6 – 7,5 l/ha 2 per teeltcyclus 12 l/ha per teeltcyclus 14
Hyacint Onbedekte teelt Na-opkomst Breedbladige onkruiden 4 – 6 l/ha 2 per teeltcyclus 12 l/ha per teeltcyclus 14
Tulp

Onbedekte teelt

Na-opkomst Breedbladige onkruiden 4 – 6 l/ha 2 per teeltcyclus 12 l/ha per teeltcyclus 14
Lelie

Onbedekte teelt

Na-opkomst Breedbladige onkruiden 4 – 6 l/ha 2 per teeltcyclus 12 l/ha per teeltcyclus 14
Gezaaide zomerbloemen

Onbedekte teelt

Voor-opkomst en/of na opkomst Breedbladige onkruiden 4 – 7,5 l/ha 2 per 12 maanden 12 l/ha per 12 maanden 14
Bloemenzaad

Onbedekte teelt

Voor-opkomst en/of na opkomst Breedbladige onkruiden 4 – 7,5 l/ha 2 per 12 maanden 12 l/ha per 12 maanden 14

[1] De gevoeligheid van de onkruiden is afhankelijk van het toepassingstijdstip, de dosering is afhankelijk van de grondsoort.

TOEPASSINGS VOORWAARDEN

  • Agrichem Asulam 2 dient te worden toegepast in minstens 600 ltr water per Ha.
  • In Lelie kan de toepassing van Agrichem Asulam 2 onder bepaalde omstandigheden (warm weer, veel instraling) en in  sommige cultivars leiden tot enige gewasreactie in de vorm van lichtgroene bladvlekjes.
  • Om het grondwater te beschermen mag het product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Om in het water levende organismen  en niet tot de doelsoort behorende planten te beschermen, dient gebruik gemaakt te worden van minimaal  75% drift reducerende doppen + kantdop.

Het gaat hier om een zogenaamde 120-dagen vrijstelling (art. 38).  De vrijstelling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en is terug te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-6448.html

De vrijstelling is van kracht gedurende de volgden perioden:

Teelt ingangsdatum einddatum
Spinazie (productieteelt) 26 april 2015 30 augustus 2015
Spinazie (zaadteelt) 15 maart 2015 13juli 2015
Hyacint 15 maart 2015 13 juli 2015
Tulp 15 maart 2015 13 juli 2015
Lelie 20 april 2015 18 augustus 2015
Gezaaide zomerbloemen 15 maart 2015 11 juli 2015
Bloemenzaad 15 maart 2015 11 juli 2015