Asulam 120 dagen vrijstelling 2016

Wij zijn blij dat wij, mede dankzij gezamenlijke inspanningen van een aantal instellingen uit de sector, u mogen melden dat het ministerie van Economische Zaken een vrijstelling heeft verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078 N) in diverse teelten:

Agrichem Asulam 2 mag in 2016 volgens het onderstaande Wettelijk Gebruiksvoorschrift 120 dagen ingezet worden ter bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden:

Toepassings-gebied Type toepassing Dosering (middel) per toepassing1 Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Spinazie (productieteelt)

onbedekte teelt

voor opkomst 6 l/ha 1 per 12 maanden 6 l/ha per 12 maanden nvt
Spinazie (zaadteelt) voor opkomst 6 l/ha 1 per 12 maanden 6 l/ha per 12 maanden nvt
Hyacint onbedekte teelt na opkomst 2 l/ha* 6 per teeltcyclus 12 l/ha per teeltcyclus

 

14
Tulp onbedekte teelt na opkomst 2 l/ha* 6 per teeltcyclus 12 l/ha per teeltcyclus

 

14
Lelie onbedekte teelt na opkomst 1-2 l/ha* 12 per teeltcyclus 12 l/ha per teeltcyclus

 

14
Gezaaide zomerbloemen onbedekte teelt na opkomst  2 l/ha* 6 per teeltcyclus 12 l/ha per teeltcyclus 14
Bloemen-

zaad onbedekte teelt

na opkomst 2 l/ha* 6 per teeltcyclus 12 l/ha per teeltcyclus 14

* In LDS toepassing

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

  • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;
  • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;overdekte beddenspuit.

Graag willen wij uw aandacht er op vestigen dat de zin “met daarvoor geschikte spuitapparatuur” niet op de labels van Agrichem Asulam 2 is opgenomen. Wij hebben hierover een afspraak met de NVWA en andere bevoegde instanties dat deze niet op het label staat en dat bij controle de labels zonder deze zin goedgekeurd zijn. Wel dient u bij verkoop van het middel een kopie van deze brief aan de klanten mee te geven om duidelijk te maken dat het WG in deze brief het volledige goedgekeurde WG is zoals gepubliceerd in de staatscourant.

De 120 dagen vrijstelling voor Agrichem Asulam 2 is van kracht gedurende de volgende perioden:

Teelt Ingangsdatum Einddatum
Spinazie productie onbedekt 26 april 2016 24 augustus 2016
Spinazie zaadteelt 12 april 2016 11 juli 2016
Hyacint 12 april 2016 13 juli 2016
Tulp 12 april 2016 13 juli 2016
Lelie 20 april 2016 18 augustus 2016
Gezaaide zomerbloemen 12 april 2016 11 juli 2016
Bloemenzaad 12 april 2016 11 juli 2016

Heeft u vragen over de 120 dagen regeling of over toepassing van  Asulam neem dan contact met ons op.