Nieuwe toelating Nautile WG en WP tegen Phytophthora in aardappelen

We willen u informeren over twee nieuwe toelatingen die wij gekregen hebben op 28 juli 2015. Het gaat om Nautile WP, 14888 N en Nautile WG, 14891 N. Beide middelen zijn door het CTGB toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van aardappelen.

Beide middelen bevatten naast het preventief werkende  mancozeb ook het curatief werkende bestanddeel cymoxanil. Mancozeb speelt een belangrijke rol in resistentie-management bij de bestrijding van Phytophthora  infestans in aardappelen. Hiernaast heeft mancozeb bij een regelmatige toepassing ook een sterke werking op Alternaria solani en alternata.

Nautile WG en WP mogen toegepast worden tegen Phtyphthora infestans in aardappelen vanaf kort na opkomst van het gewas. Echter tot en met BBCH 39(sluiting gewas) mogen ze  maximaal 2 keer toegepast worden  met een interval van minimaal 10 dagen. De Nautile WP met een minimaal interval van 11 dagen.

Vanaf BBCH 40 geldt een minimaal interval van 7 dagen. In totaal mogen Nautile WG of WP maximaal 8 keer toegepast worden tijdens het teeltseizoen.

Beide Nautile  toelatingen in tabel schema:

  Mancozeb

g/kg

Cymoxanil g/kg Max. dosering Max. aantal toepassingen Min. interval

< BBCH 40

Min. interval

> BBCH 40

Nautile  WP 650 45 2,25 kg/ha 8 11 dagen 7 dagen
Nautile  WG 680 50 2,0 kg/ha 8 10 dagen 7 dagen

De veiligheidstermijn tussen toepassing van Nautile  en de oogst mag niet korter zijn dan 7 dagen.

Zowel de Nautile WG (spuitkorrel) als Nautile WP (spuitpoeder) zullen in 2016 leverbaar zijn voor de bestrijding van Phytophthora infestans in aardappelen.

Indien u vragen heeft over het gebruik van Nautile  in aardappelen neem dan gerust contact met ons op.

Marcel van Doorne
Technisch Commercieel Adviseur Benelux
m.vandoorne@uniphos.com

mobiel: 0031-622853082
kantoor:0031-162431931