naamswijziging UPL producten 2016

Zoals reeds via een aantal kanalen aangekondigd zullen er per 01 januari 2016 nog een aantal UPL producten  van naam veranderen. Reden is dat er naar Europese uniformiteit wordt gestreefd binnen het productenpakket van UPL Europe.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat een naamsverandering altijd vervelend is en dat het verwarrend kan zijn voor alle betrokken partijen. Wij hebben dan ook alles in het werk gesteld om hierover helder en duidelijk te communiceren zowel naar onze afnemers, Fytostat als het CtgB. Op de websites van Fytostat en CtgB zijn de nieuwe namen al doorgevoerd.

We willen via deze weg nogmaals benadrukken dat het hier alleen om een naamsverandering gaat. De onderliggende registraties, toelatingsnummers en gebruiksetiketten zullen niet veranderen. Tevens is het  belangrijk voor u om te weten dat product met de “oude naam” gewoon uitverkocht en opgebruikt mag worden zonder een einddatum (uiteraard zonder tussentijdse wijzigingen in de toelating ).

Indien gewenst kunnen wij u nieuwe etiketten leveren om ook uw huidige voorraad te voorzien van de etiketten met de nieuwe namen.

Als tip willen wij graag nog meegeven dat u wellicht in uw order verwerkingssysteem tijdelijk bij uw productomschrijving beide namen vermeld ( bv : Brabant Linuron FW / Datura) totdat uw voorraad met de oude naam op is om daarna over te gaan op alleen de nieuwe naam van het product. Op deze wijze zal uw transport document kloppen, zal het duidelijker voor uw afnemers zijn en zal ook uw verkoophistorie op deze wijze behouden blijven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

UPL Benelux BV

Bijlage : sheet UPL Benelux productnaam wijzigingen na januari 2016.