CTGB besluit over aflever- en opgebruiktermijnen ETNA Pro(10945N) en ETNA(13424N)

Afgelopen vrijdag 11 november zijn de toelatingen van Tallowamine bevattende glyfosaatformuleringen ingetrokken in Nederland.

Gekoppeld aan dit besluit zijn voor de ETNA Pro(10945N) en ETNA(13424N) de volgende aflever- en opgebruiktermijnen vastgesteld door het CTGB:

Aflevertermijn: 22 december 2016

Opgebruiktermijn: 22 mei 2017

Dit betekent dat telers en loonwerkers hun huidige voorraad ETNA Pro en ETNA volgend voorjaar voor 22 mei 2017 opgebruikt dienen te hebben.

 

Hebt u nog vragen over de UPL glyfosaat formuleringen neem dan gerust contact op met:

Team UPL Benelux:

Edwin Nederveen

Jeroen Voorbraak

Marcel van Doorne

Tel: 0162-408900

www.uplbenelux.nl