Aanpassing etiket Agrichem MCPA na herregistratie

Binnenkort wordt Agrichem  MCPA  (toelatingsnummer 13268 N) geherregistreerd. Dit heeft als gevolg dat een aantal teelten aan het einde van het seizoen van het etiket zal verdwijnen.

Na verwachting zal het huidige etiket een aflever- en opgebruiktermijn krijgen, allebei tot 1 september 2015.

Er zal wel aan gewerkt worden om een aantal toepassing, waaronder ook grasland, terug te krijgen op het etiket. Dit proces zal een aantal jaren in beslag nemen.

Wij hebben een kopie van het verwachte WG bijgesloten. Hierop kunt u precies zien hoe het etiket eruit zal komen te zien vanaf 1 september 2015. Dit betreft het nieuwe WG en wij hebben voor u een vergelijking gemaakt tussen de “oude”, huidige etikettekst en de nieuwe etikettekst (na herregistratie).

 

Oud etiket Nieuw etiket
Aardappelen NO
Granen NO Granen NO (muv teff en kanariezaad) 
Graszaadteelt NO
Lijnzaad NO
Vezelvlas NO
Grasachtige groenbemesters NO
Cultuurgrasland 
Randen van weilanden
Appel (bodem toep.) Appel (zwartstrook)
Peer (bodem toep.) Peer (zwartstrook)
Aalbes (bodem)
Kruisbes (bodem)
Asperge (direct na het steken)
Gladiool 
Wegbermen (pleksgewijs) Onbeteeld terrein *
Tijdelijk onbeteeld land  (bodem) Onbeteeld terrein *
Permanent onbeteeld terrein (bodem) Onbeteeld terrein *
Onder windsingels-schermen en hagen (bodem) Houtige beplanting * (zwartstrook)
Houtige beplantingen (pleksgewijs) Houtige beplanting * (zwartstrook)
Riet (gewasbeh. en pleksgewijs)
Droog talud en droge slootbodems (pleksgewijs)
Boomkwekerij * gewassen (zwartstrook)