Aanpassing etiket, uitverkoop en opgebruiktermijn Brabant Mixture

In augustus vorig jaar hebben wij u gemeld dat “Brabant Mixture” per 31/12/2013 ingetrokken zou worden en dat er een uitverkoop termijn zou gelden tot 1 juli 2014 met een opgebruiktermijn tot 1 juli  2015.

Zoals u wellicht heeft meegekregen, heeft het CTGB begin van dit jaar een evaluatie gedaan van het middel MCPA, een van de componenten van “Brabant Mixture”. Hieruit is naar voor gekomen dat MCPA een potentieel risico vormt bij oa. opname door kinderen tot 10,5 maanden en op grond hiervan heeft het CTGB besloten om terug te komen op hun eerder genomen besluit en de uitverkoop- en opgebruiktermijnen van “Brabant Mixture” als volgt aan te passen:

  • Verkoop en gebruik zijn voor particulier gebruik per 1 juni 2014 niet langer toegestaan.
  • Voor professioneel gebruik geldt een uitverkooptermijn vanaf 1 juni 2014 tot 1 juli 2014 volgens het nieuwe onderstaande WG:
  • Voor professioneel gebruik geldt een opgebruiktermijn vanaf 1 juni 2014 tot 1 juli 2015 volgens het nieuwe onderstaande WG:

 

Toepassingsgebied  Type toepassing  Te bestrijdenorganisme  Dosering(middel) pertoepassing  Maximaalaantaltoepassingenper 12maanden
Graszaadteelt  over het gewas  breedbladigeonkruiden  6 l/ha  1 per 12maanden 
Appel  strokenbehandeling  overblijvendebreedbladigeonkruiden  4 l/ha  1 per 12maanden 
Graszodenteelt  over het gewas  breedbladigeonkruiden  6 l/ha  1 per 12Maanden 
Golfterrein over het gewas  breedbladigeonkruiden  6 l/ha  1 per 12Maanden 

 

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in

grondwaterbeschermingsgebieden.

 Om terrestrische niet-doelwit planten te beschermen is toepassing in te behandelen percelen die grenzen aan andere gewassen en beplantingen uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van:

  

Toepassing Mogelijke maatregelen
Graszodenteelt, golfterrein  Zonder luchtondersteuning– Overkapte beddenspuit XR11004 + UB8504– Lage spuitboomhoogte** + driftarme spuitdop + kantdop + 0,5 mteeltvrije zone– Sleepdoek + standaard spleetdop + 0,5 m teeltvrije zoneMet luchtondersteuning

– Lage spuitboomhoogte + driftarme Venturidop + kantdop + 0,5 m

teeltvije zone

– Lage spuitboomhoogte + driftarme spuitdop + kantdop + 0,5 m teeltvrije

zone

Graszaadteelt  Zonder luchtondersteuning– Lage spuitboomhoogte + driftarme Venturidop + kantdop– Sleepdoek + standaard spleetdop– Overkapte beddenspuit XR11004 + UB8504Met luchtondersteuning– Lage spuitboomhoogte + driftarme spuitdop + kantdop

– Lage spuitboomhoogte + driftarme Venturidop + kantdop

 

** Lage spuitboomhoogte: 30 cm boven de top van het gewas.

 

In appel dient Brabant mixture toegepast te worden met een afschermkap en een grove

druppel.

 

Vervoederen van behandeld gras en/of hooi en beweiden van behandelde percelen is niet

toegestaan.

 

Het eerste, tweede en derde maaisel na de bespuiting niet op de composthoop brengen. Bij

gebruik van de compost kan anders groeistofschade ontstaan.

 

U kunt bij ons nieuwe etiketten opvragen om de nog bij u of uw telers aanwezige verpakkingen om te etiketteren.

Tevens willen wij u vragen om actief uw klantenbestand op de hoogte te brengen van de wijziging van de opgebruiktermijn van “Brabant Mixture”.

Wij vertrouwen erop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd. Mocht u na aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan mag u ons te allen tijde contacteren.